"PROGRES" Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Pułaskiego 6/10
Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami) obowiązek ich ochrony spoczywa na Administratorze Danych Osobowych, czyli w praktyce na właścicielu placówki. To administrator jest odpowiedzialny za przygotowanie, wdrożenie i utrzymywanie prawidłowych procedur bezpieczeństwa danych osobowych i to właśnie on ponosi odpowiedzialność określoną w przepisach.

Zadania wynikające z przepisów obejmują zarówno opracowanie  dokumentacji jak i dostosowanie infrastruktury technicznej do wymogów bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. W praktyce oznacza to konieczność znajomości nie tylko prawa, ale również technologii informatycznych związanych z bazami danych, systemami operacyjnymi, sprzętem komputerowym, siecią informatyczną, siecią elektryczną, alarmami, systemami zabezpieczenia budynku na wypadek powodzi czy pożaru.

Proponujemy:
  • opracowanie, przy pełnej Państwa kontroli i współpracy, wymaganej przepisami ustawy dokumentacji zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych
  • współpracę w czasie wdrożenia procedur określonych dokumentacją
  • szkolenie pracowników

W placówkach służby zdrowia korzystamy z
KS-BDO opracowanego przez KAMSOFT S.A. Jest to rozwiązanie, dzięki, któremu można w szybki sposób przygotować, a następnie zarządzać dokumentacją bezpieczeństwa informacji w ramach danej jednostki. Usługa realizowana jest wyłącznie przez przeszkolonych konsultantów, którzy posiadają nie tylko wiedzę związaną z ochroną danych osobowych, ale również znają stosowane systemy informatyczne i inne specyficzne dla branży zagadnienia. Są oni znacznie lepiej przygotowani do świadczenia tego typu usług aniżeli osoby, dla których prowadzenie placówki medycznej lub farmaceutycznej jest zagadnieniem obcym, nowym i tylko jednym z wielu. Takie podejście zapewnia najwyższą jakość i zgodność dokumentacji oraz prawidłową konfigurację systemu przez cały okres eksploatacji.

W skład dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych wchodzą m.in.:

  1. polityka bezpieczeństwa wraz z załącznikami
  2. instrukcja zarządzania systemem informatycznym
  3. pozostałe dokumenty opisane w w/w pozycjach

W ramach prac możliwe jest również przygotowanie wytycznych dotyczących ochrony fizycznej, koniecznych zmian w organizacji oraz dostosowania konfiguracji oprogramowania pod kątem bezpieczeństwa danych osobowych.