"PROGRES" Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Pułaskiego 6/10
Obsługa gabinetów lekarskich
W roku 1998 rozpoczęliśmy obsługę gabinetów lekarskich i prowadzimy ją do chwili obecnej.
Zajmujemy się:
  • dostawą sprzętu komputerowego
  • dostawą oprogramowania firmy Kamsoft S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. 1 Maja 133
  • współpracą w zakresie obsługi kontraktów z NFZ
  • w latach 2005-2007 prowadziliśmy Punkt Dystrybucji Recept w Radomiu