"PROGRES" Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Pułaskiego 6/10
O nas

Historia Spółki:

 • Umowa Spółki "PROGRES" została podpisania w dniu 1988.04.22. Kapitał Spółki wynosił 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych - przed denominacją)
 • W dniu 1988.05.31 Spólka została wpisana do rejestru handlowego dział B pod numerem 157.
 • Działalność gospodarczą "PROGRES" Sp. z o.o. rozpoczęła w dniu 1988.07.01 w Radomiu w siedzibie przy ul. Pułaskiego 6/10 i prowadzi ją nieprzerwanie pod tym samym adresem do chwili obecnej!
 • W dniu 2003.11.25 Spólka została wpisana do KRS przez sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000180782.
 • W dniu 2003.12.11 kapitał zakładowy Spółki został podniesiony do kwoty 50 000,00 zł
 • Od poczatku istnienia Spółki pracami Zarządu kieruje Wiesław Serafin.

Dane rejestrowe:

Nr KRS:  0000180782
Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 50 000,00 zł
NIP: 796-000-17-23
REGON: 001300187

Działalność:

Od początku istnienia Spółki podstawowym źródłem przychodów jest szeroko rozumiana działalnośc informatyczna.
Zajmujemy się kompleksową obsługą firm obejmującą:
 • dostawę sprzętu
 • wykonywanie instalacji sieciowych: logicznych i elektrycznych
 • dostawę oprogramowania opracowanego przez inne firmy
 • wykonywanie oprogramowania autorskiego na indywidualne zlecenia
 • obsługę serwisową sprzętu i oprogramowania